Hedeflerimiz

hedef_degerleme_1

  • Üretimimiz ile toplumsal yaşantımıza ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak
  • Çalışan memnuniyetini sağlamak, periyodik eğitimler vererek bilgi ve becerilerini geliştirmek.
  • Çevreci bir politika izleyerek şirket çevre düzeninin planlanmasında etkin olmak.
  • Şirketimizin verimli üretimine katkıda bulunup, saygınlık kazanmasını sağlamak.